Tekst van onze Belleman Danny Sap dd 26 juni 2016

Gepubliceerd: 11 augustus, 2016

BELLEMAN 2016

 

Beste Ruddervoordenoaren , autochtonen en allochtonen, ter platse geborenen en angespoelden, van herte welkom up deze 11e bie-eenkomste rond de Belleman.

We goan begunnen met de nieuwe kreet van vandjoare te lanceren. Verleden joare was ’t azzo da’k kik riepe : Gerard en giedre antwoordde : de Ridefort. En je ziet wel dat dadde kan helpen. Onze nieuwe infrastructuur hè wel degelijk de correcte historisch verantwoorde noame gekregen   : Ridefort.

En doar zieme wiedre vree preus mee, preus liek vichtig, en dadde is nog altied tiene meer dan preus liek fjiertig.

Doarom goan we vandjoare ne nieuwe kreet lanceren . Ik zegge : ’ t komt allemolle wel goed. En giedre zegt ton : Courage. Van we moeten veel courage hèn en veel geduld oatter entwat moet veranderen in de gemeente. Allé, we goan ne keer proberen : ’ t komt allemolle wel goed . Courage.  Allé, nog ne keer . ’t Komt allemolle wel goed . Courage.

Dat is nu al biekans 1000 joar datter up kermiszondag een plechtige messe was in onze parochiekerke Sint Elooi. Van etymologisch gezien komt het woord kerremesse  van kerk-messe , een messe die gevierd wier noar anleidinge van de  plechtige inwiedinge van de kerke. En de festiviteiten rond die plechtigheid noemde men kerremesse, een feeste met nen joarmarkt, hier was dadde ne vikkemarkt in ’t begun van de Torhoutstroate, en prieskampen boogschieten en  zaklopen , mastklemminge woarbie dan de hespen helegans al boven an de poale hiengen. Vele,  vele joaren  loatre hèn ze doar ton poaldansen van gemakt, wok met d’hespen al boven.

Moar voe een messe moe je ne paster hèn en wiedre hèn da nu nie meer. Je noemde pertank Munck en da koste toch nievers beter passen dan in Ruddervoorde. Moar ja, onze brouwerie Munck is al weg, nu is  onze pastre Munck  wok weg. We hèn nog wel een pastorie, moar giene pastre nie meer. De mannen van de vinkezettinge zouden zeggen : we hèen wel een mutte, moar giene veugle voe d’rin.

Moar ’t komt allemolle wel goed . Courage.

Dadde is nog een bewies te meer damme ons stief moeten weiren, damme Ruddervoorde met hand en tand moeten verdedigen in deze boze weireld, damme stief goed moeten upletten of damme worden liek veel plekken in Frankrijk. Da noemen ze wok veel kleine prochietjes, moar ton in ’t Frans,  nie meer gemeente of dorp , moar zeggen ze geweun : un lieu dit. Kiek moar ne keer up undre Michelinkoarten , ge goat da wel zien.

Moar ’t komt allemolle wel goed. Courage.

We zoeden wiedre vaneigen kunnen doen liek in Engeland en hier een         referendum  organiseren , een rexit , een Ruddervoorde exit en d’r ton uutstappen, were up eigen benen stoan, moar achteraf gezien vreze ‘k dat die engelsen undre te vele hèn loaten meeslepen deur een poar leugenachtige volksmenners en dazze te vele met undre herte gekozen hèn in de plekke van met undre verstand. We zouden wiedre misschien best  wok nog een bitje wachten met da referendum.

Moar ’t komt allemolle wel goed. Courage.

Want we hèn vandjoare een boerejoar gèt. Ons domein Ridefort hèmme kunnen inwieden. En eerlik is eerlik, allene gink dadde verzekers nie gekunnen hèn.

En Ridefort is ne peirel up onze krone. Hoewel dat da ding doar rechte voor mie in 2009 genomineerd hèt gewist voe de pries van de Vlamse Bouwhere, moar vaneigen nie gewonnen , van ze zien doar wok nie blind en nie zot bie die Vlamse bouwhere,  zien wiedre toch wel stief  content met onze Ridefort.

In ’t begun van ’t joar was Ridefort , liek datter vroeger in de Merel gestoan hèt, the place to be. En dadde mocht in ’t Engels zien, van doofdrolle was voe Michael Jackson  binst da totaalspektakel “ in Ruddervoorsche Velden”, een schitterende samenwerkinge van 4 Ruddervoordse verenigingen, de fanfare St-Cecilia, het koor Eligius, de toneelkring  Eligius en de Heemkunde Kring Ridefort. D’r  woaren doar 600 toeschouwers die genoten hèn van het spel en van de infrastructuur van Ridefort. We huldigen hier nog ne keer de drievende kracht achter heel da spel Luc Goethals, moar evenvele feliciteren we alle medewerkers, voor en achter de schermen, voor den inzet , de volhardinge en het talent das ze allemolle getoogd hèn.

’t Was allemolle vree goed. Courage.

We hèn ton sebiet ondervonden datter nog een poar kleinigheden zouden kunnen verbeteren an de zoale. In de rumte achter de binnenwand is ter geen toilet en wok geen buitendeure noar ‘t binnenplein. Da wil dus zeggen dat de akteurs en de medewerkers tweirs deur de zoale moeten lopen met schmink up en toneelkleren an oatter ne pis-stop nodig is , zodanig dat de betovering en de geheimen van het spel van voordien al getoogd worden an de toeschouwers.

Moar ’t komt allemolle wel goed. Courage.

 

Wat datter er wok is in Ridefort, is ons nieuw archieflokaal. En doar zien wiedre vaneigen  wreed content mee, surtout damme nog een klein stikstje van het tussenlokaaltje meugen gebruiken voor ons immens archief up te bergen.

Het enigste damme voorgesteld hèn en jammer genoeg nie gekregen, is damme an de gemeente gevroagd aen voe de kerke een kwart droai te geven zodanig damme d’horloge beter kosten zien van deur onze veinsters. Moar voorlopig einze da nog niet gedoan.

 Moar ’t komt allemolle wel goed. Courage.        

Wat dak wok nog gehoord hè is damme nu eindelijk een nieuw industriegebied goan kriegen in de gemeente. En rap liek damme wiedre zien hèmme van den eerste keer al nen geschikte noame, liek gewente historisch verantwoord. Dat industriegebied zou kommen up Sijslo, bachten Lut Laerens tot an ’t Wulveke. Allé, ’t is toch dadde dat de gemeente zou willen. ’t Is thopen dat de provincie niet te vele tegenpruttelt.

Dus zoeme dadde “ Bachten Luts” kunnen noemen. Up de gemeente is ter al “bachten Lootens” , moar dadde is voe te rusten, nu zoeme Bachten Luts hèn, voe te werken. En azzo komt d’r nog een Ruddervoordse uitdrukkinge bie.

Moar ’t komt allemolle wel goed. Courage.

Je ziet wel, we doen vandjoare biekans nie anders dan boffen met de gemeente en ‘ t goat nog verbeteren. Voe de mensen die voor of nevens undre deure nog problemen zouden hèn met den trottoir, allé nie de madams die den trottoir doen hé, awel van nu voort goat alles vlotjes upgelost geroaken. We kriegen ne nieuwe schepen van tichels en plankieren,’k hè ghoord dat Martin Vanhollebeke goat antreden en ‘k veronderstelle datttie hier en doar wel een klutske tichels over hèt of een half pallètje blokskes dat nog zou kunnen dienst doen voe een klein herstellingstje.

’t Komt allemolle wel goed. Courage.

In den tied hémme nog een koorde van 12 meters lang uitgedeeld aan de gemeenteroadsleden voe te togen hoe lank dat dadde was , ne camion van 12 meter die deur de parochie vloog. Maar, ze meugen die koorde were oprollen, van ’t is nu 7 ton ne half, da zien dus 75 mannenmenschen liek kik. Moar dat goat toch nie gemakkelijk zien voe dadde te controleren. Een koorde van 12 meters da koste in den achterzak van de politie, moar ne bascuul, da goat moeten gebrocht met ne kortwoagen, en anze da moeten van ’t politiekantoor uit de Siemensloane noar hier bringen zal d’r verzekers moar alle 14 doagen  ne kee een uurtje controle zien. En k’ kan da goed verstoan. 

’ t Komt allemolle wel goed . Courage

Woar da’k wok vree van verschoten hè,  is oak vriedag met miene velo noar de stroateloop van Termote ginge goan kieken . An  de parking  al achter aan Ridefort is ter doar juste liek ne boord met beplantinge.’ k hèn dadde ton ne keer van dichte bekeken en ‘ k moete zeggen dajje toch hier en doar een plantje kunt zien, moar ’t is wel helegans an de kanten gedrumd door 3 of 4 soorten distels en tingels en peerdezurkel van , en nu ga’k een klein bitje overdrieven , van meters hoge. Ik peinsde pertank dat de belgische wetten dat niet toelieten dan de distels in bloei stonden. Zoudt de politie van het Houtsche dadde al gezien hèn of passeren ze doar nie vele met under combi’s.  D’r zoaten wel veel flieflodders up die blommen en de vinken fretten niet liever dan peerdezurkelzaadjes .  Moar nu ne kjè serieus gesproken , ‘k peinze niet danze da goan kunnen uplossen met undre klein branderke vor al dat onkruid te verschoeperen, ‘k peinze dasse ne bazoeka goan moeten gebruiken. Moar danze  eerst moar ne keer in Zwevezele goan hurten hoe dajje da juste moet doen zonder dat de pompiers moeten uitrukken.  

Moar das toch jammer dat de omgevinge van onze cultuurtempel moar zo deerlik onderhouden wordt . Leg het anders in gès liek up ’t kerkhof, das veel gemakkelijker en alle 14 doagen ne keer ofrien en den boel is proper..

Moar ’t komt allemolle wel goed. Courage.

 

Voila, nu benne ik tenden en utgeklapt. En omdat Jos Gijsen dat zelve niet meer kan zeggen , zegge kik da ton maor : bie leven en welzien, tot ’t noaste joare.

 

 

Moar we hèn nu nog het plechtige moment van de uitreikinge van onze Gouden Gerard.

Dit jaar gaat de Gouden Gerard naar iemand uit een zeer artistieke familie, iemand die zowel met muziek als met dans en choreografie bezig is, een duivel-doet-het-al, hoewel duivel hier absoluut niet past, iemand die al tientallen jaren aan de weg timmert in binnen en buitenland nl. Jan DEWULF.

Jan is reeds jaren de draaischijf op Ste Godelieve maar wij huldigen hem vandaag speciaal voor zijn titanenarbeid bij de jeugdgroep AGLAJA.

Mensen die niet weten wat Aglaja is : de naam Aglaja is niet onder 1 noemer onder te brengen. Aglaja is een geslacht van slakken, maar Aglaja is ook een planetoïde tussen Mars en Jupiter ( niet Jupiler)

Daarenboven was Aglaja de jongste van de 3 Gratiën, dochters van de oppergod Zeus en Eurymone.

Aglaja is hier in  dat geval een groep van Vlaggen- en vendelzwaaiers , in de late jaren 60 opgericht door choreograaf Jan Dewulf, die tijdens zijn studententijd in Torhout lid was van de groep Tor, opgericht door Heiko Kolt, een zoon van een Estse moeder en een Russische vader , geboren in 1902 en gestorven in Brugge in 1977.

Uit die groep Tor zijn 2 aparte groepen ontstaan , nl. Alkuone uit Aalst , wat Ijsvogel betekent , denken wij maar aan Alcyon het vroegere fietsenmerk. De leider van Alkuone werd in 2007 ereburger van de stad Aalst, maar daar hadden ze een burgemeesteres die hoog van de toren blies en alles afwist van  vogelsoorten.

Jan stamt dus uit een familie van artiesten. Zijn vader, meester Dewulf was ook een talentrijk muzikant en organist en schilder, de zoon van de zus van Jan is de bekende Arnout Hauben, bekend van de Teevee. De appels van meester Dewulf vielen dus niet ver van de boom.

Aglaja heeft in Ruddervoorde een onvergetelijke indruk nagelaten met hun optreden op de pui van het kasteel van Pecsteen tijdens de vroegere Kasteelfeesten waarmee ze het kasteel op  een hoger niveau brachten en iedereen de illusie gaven  een “Son et Lumièrespel”  rond een Frans kasteel bij te wonen.  Zij lopen ook sedert jaren mee in de Bloedprocessie, tijdens het carnaval in Nice, zij verzorgden het Pausbezoek in Belgie van 1985 en vertrekken binnenkort opnieuw naar het buitenland.

Aglaja creëert voor jonge mensen een voedingsbodem waar hun artistieke eigenschappen kunnen opbloeien en waar zij de vreugde van de dans beleven in het bewegen. Ritme, dynamiek en beweging worden door Jan in vloeiende creaties omgezet met muziek, vlaggen, wimpels en sluiers met aangepaste kledij.

Wij zijn trots een Ruddervoordenaar van dit kaliber te mogen ontmoeten ,en kennen hem volgaarne de titel toe van Gouden Gerard.

Graag uw applaus.    


Tekst van onze Belleman Danny Sap dd 29 juni 2014

Gepubliceerd: 1 juli, 2014

Beste Ruddervoordenoars, autochtonen en allochtonen, ter platse geborenen en angespoelden, hartelijk welkom op de 8e bie-eenkomste rond de Belleman. En ‘t is een triestige bie-eenkomste. Daarom is de kreet van vandjoare wok: ik belle en ‘k zegge MISERIE en gieder antwoordt: MISERIE, MISERIE. Iedereen kent dadde, want de herhoalingen van de herhoalingen van de herhoalingen van FC DE KAMPIOENEN lokken nog altied honderdduzenden kiekers (‘k zeie biekan kiekens). Moar voe heel zeker te zien goame toch moar ne keer repeteren: ik belle dus ‘k zegge MISERIE, en giedre antwoordt: MISERIE, MISERIE.

Waarom een triestige bie-eenkomste? We zien vandjoare van alles kwietgespeeld. Voe te begun is onze pastre weg. Een van de redens is, dattie vree benauwd was van beesten. Nie da wiedre da woaren, moar iedre joare zag tie der vree tegen up dat die dierenzegeninge deure gienk. Je liep met een ei up tussen al die peerden en schoapen met ziene kwispel en wiewoaterpot en Luc zei, oattie die vuiligheid van die beesten moeste upscheppen achter de dierenzegeninge, daje dadde liek een bitje koste zien, van dat ei.

MISERIE. MISERIE.

Gene pastre ne mee, wil wok zeggen: geen pastorie nie mee, ‘k loate voaren nog een onderpastorie. Dadde is wok allemolle verleden tied. Geen pastre nie mee, wil zeggen datter nu wok geen messe meer is de zundag en dat de zesse, de zeven, deachtenalfmesse en d’hoogmesse in ene keer gebeurt, moar nu de zoaterdagoavond. Voe toch entwadde positief doarover te zeggen: het zien nu altied allemolle vremde biechtvoaders, vroeger moesten ze doar speciaal voren noa Loppem goan achter poaterke Devos.

MISERIE. MISERIE.

Wiedre hèn nu wok gene senateur nie meer up de gemeente. In ‘t begun van ‘t joar reed er hier nog nen auto rond met ne “P’ up, nu ku je diene “PEE” juste nog met ziene vele tegenkommen en de “P” datiie nog bie hem hèt is de “P” van zien Puupe en van zijn dikke Portefieulle.

MISERIE. MISERIE.

Moar, we hèn nu wel ne volksvertegenwoordiger in Brussel roendlopen. Raoul Hedebouw, kleinzeune van Seintje Hedebouw en Paula Noë, zeune van de oude leider van de KSA Munckzwalm Hubert Hedebouw uut de Leegtestroate. Raoul is de Woalse vleugel van de Pee van de A. en woordvoerder van de Pee van de A national, nen perfect tweetalige Belg uut Herstal. Azzoo is Ruddervoorde toch nog anwezig up d’hoogste echelons (dat is een frans woord uut de Woalen).

MISERIE. MISERIE.

Wa goat ter nog weg. De CM, kind van de CVP of toch heel dichte familie. ‘k Peizze dat dadde is omdat wiedre nu gene pastre meer hèn en dazze doardeure geen proost mee kosten vinden. Of zoet da juste zien voe ‘t geld datter doarmee uutgespoard wordt omdat de mensen nu up eigen kosten die gevoarlijke verplatsinge moeten doen noar de kerngemeente.

MISERIE. MISERIE.

Onze gemeentelijke verkozenen willen altied het goe voorbeeld geven, op alle gebied, moar oftewel verstoan ze niet goed wattat de bedoelingen zien, oftewel geven ze d’r ne lokale droai an zodoanig dat het eigenlijk helegans verkeerd aflopt.

Pak nu da spel met die dubbele achternoamen. Hier hèn ze willen voorlopen, moar ze hadden ‘t were nie goed verstoan. Up de plakkoaten an de officiele gebouwen in de gemeente, de Coca-Colasite en het Ridefortcomplex stoan de noamen van de vrouwelijke schepenen al vermeld met diene dubbele achternoame: Lisette Popelier-Vandeputte, Georgette Marchand-Degryse, Katrien Depestel-Wydooghe. Moar dat is nie juste. Da zien de familienoamen van hunder jongens. Filip Popelier-Vandeputte, Geert Popelier-Vandeputte en Steven Popelier-Vandeputte. Lisette heure noame is Lisette Vandeputte-Devisch. Ze wisten wel datter entwadde veranderde, moar hoe dat het juste in mekoar zat, da verstoenden ze nie goed en doar hèn ze toen moar ne eigen droai an gegeven en ‘t is verkeerd uutgedroaid. En ge ziet dat de politiekers gewend zien van alles of te pakken van de mensen, nu pakken ze zelfs de noamen of van hunder eigen joengens.

MISERIE. MISERIE.

Ten andere, met dienen dubbel achternoame goan de jongens nog meer uitgelachen worden dan vroeger. In mienen kindertied was da nog: Sap-Pap, Ketels-Kuttel, Compernolle-Smoutebolle, moar wat goat da nu worden. Ge zult moar den tegenslag hèn dajje Crul noemt en getrouwd ziedt met een meiske dat Tanghe noemt… Joen dochter zou ton bv. Evy Crul-Tanghe noemen. Zelfs oat da meiske de capaciteiten zou hèn voe dokteur te worden, kan ze zie toch nie anders dan voe  coiffeuse te leren met zo ne noame. En wa vienje van Marilyn De Witte-Spriet, wa kun je ton anders doen dan ne boancafè openhouden.

MISERIE. MISERIE.

Vandjoare goame een inzoamelinge houden met de slogan: aktie 40.40.04 in de plekke van 11.11.11. Dat iedereen nu keej kiekt in zienen afvalberg tenden den hof, voren dattie noar ‘t containerpark trekt, oan der doar geen tichels liggen van 40 up 40 en 4 dikke. M’hèn ze dringend nodig. Oasjeblief mensen, bringt ze zo rap meugelijk noar de Leegtestroate up den hoek met de Dokteur Verduynstroate dat de gemeentewerkmannen die poar vierkante meter trottoir kunnen afwerken. Anders goat het er nooit van kommen. Da meugen verschillende kleuren zien, in Portugal liggen d’r wok heel schone mozaïeken in de trottoirs en up den hoek van de Torhoutsestroate en de Kan. Andriesstroate, schuin tegenover ‘t Oalpitje, hèn ze doar nu wok klinkers van een heel ander kleur geleid oanze die poar meters up de stroate moesten herstellen. ‘t Is toch moar in Ruddervoorde en da stikt zo nauwe nie ton. Dadde is nu al het 4e joar tereke da’k moete klappen van dat hoekstje, gen peinst giedre verzekers: j’is doar were met zien tichels. ‘k Zou wok geiren hèn dat dadde upgelost gerakt, van anders bluft dadde liek dat het is, hoewel datter verleden joare ne schepen, die wok in de Leegte weunt, mie gezeid hèt: Dat is nu de latste kjee da je doarvan moeten klappen hèt, al moest ik ze zelve leggen, da wordt upgelost. Ik peize dattie nog nen diender zoekt.
MISERIE. MISERIE.

‘t Is anders wel, en da moeten we de gemeente toegeven, intussen al een zeer interessant milieuvriendelijk miniatuurnatuurpark geworden. ‘k Passere doar praktisch alle doage en ajje joen ogen up de grond richt (en da moeije wel doen voe de veiligheid, ojje nie wilt up joen kladiesters vallen), ton zie je een bonte verzoamelinge van de meeste voorkomende spontoane vegetoatie. D’r groeit doar stinkende gouwe, kruipende boterbloemen, akkermelkdistel, klein hoefblad, boerenwormkruid, nachtschoade (in ‘t Ruddervoords: aschale), fluitekruid en zevenblad. De groene zeggen dat dadde allemolle bedreigde soorten zijn die moeten beschermd worden, liek te zeggen dazze zelve hunder plan nie kunnen trekken. ‘k Zien toch lievre ne effen en propere trottoir.

MISERIE. MISERIE.

Over het containerpark hèn we vandjoare toch wok teen en tander te vertellen. De gemeente hèt ons hier wok vree bedrogen en in alle stilte hunder priesen geweldig verhoogd. Vroeger moch ne mens nog per dag 2 zakken groenafval gratis noar ‘t containerpark bringen, nu zitten die mensen doar met hunder speciaal aangekochte zakken. Ik hèn d’r nog tefrente liggen die nog nooit gebruikt zien, moar ‘k peize niet da’k mien stoatiegeld goan were kriegen. Onze gratis 15 euro per gezin was wok in ene keer weg, zonder dat de mensen verwittigd wierden. Woarvoren dient de Meirel eigenlijk, is da moar juste vooar rekloame te moaken in de periode voor de verkiezingen van al under realisaties of voe fotos in te zetten van lachende gemeenteroadsleden bie gouden jubliees en honderjoarigen of is da voe de mensen antieden in te lichten. We moeten nu voe alles betoalen of ‘t schilt nievele. Wadde kunnen we nog up ‘t containerpark kwiet in Ruddervoorde. Glas en papier, isomo en frietvet, oud iesdre en ne kapotte frigo en gelukkig datter veel boeren zien en damme nog autobanden en landbouwplastiek en plastieken tuinmeubels meugen bringen. Damme voe groenafval, ofgereden gès en snoeihout moeten betoalen, da versta kik nie stief goed. De gemeente hèt toch veel compost nodig voe under openboar domein en de mensen zouden da gratis noar ‘t containerpark bringen.
MISERIE. MISERIE.

Wat datter wok vree goe bespeisd is door de gemeente is het volgende. Joen snoeihout dajje up eigen kosten en met joene eigen auto noar ‘t containerpark bringt, moeje per kilo betoalen. Oajje de gemeente up kosten joagt voe ne camion met ne chauffeur en 2 mensen die an die camion hangen, de stroaten te loaten afrien voe joen snoeihout up thoalen dajje buuten geleid hèt in boendjes, ton is da gratis. Wien zoudt ter da bespeisd hèn, of is da were niet bepeisd?

MISERIE. MISERIE.

‘t Is best da’k al altied ne man gewist benne van de latste stekke. Van de gemeente komt iedre keer heel up ‘ t ende met een klein berichtje in de gazetten, tussen de gouden jubilees en de viergeslachten in, da wel grote gevolgen kan hèn. Wadde lees ik in het gewestelijk nieuws verleden weke zoaterdag? Er komt een nieuwe overdekte tennishal met 9 boanen up een voetbalpleing in de Valkoart.

9 boanen, doar kunnen, voe de venten, Maria Sharapova, Ana Ivanovic, Caroline Wozniacki, Na Li, Eugenie Bouchard en Nadal, Federer, Djokovic en Steve Darcis voor de vrouwelijke fans, in één keer tennissen. Voe Maria en Ana en Carolientje en al die andere zoek kik zeker up d’eerste reke zitten, mien vrouwe wit da wel.

MISERIE. MISERIE.

Moar, ‘t is nog nie alles. De gemeente gieng een kleine subsidie geven van 250.000 euro an Orscamp, de tennisclub, voe den opschik van de omgeving van die sporthalle. Voe de oude mensen onder ons, dat is 10 miljoen oude Belgische frank. En dadde is, in vergeliekinge met hetgene dat de opsmuk van de gevel van het gemeentehuis en de Coca-Colagebouw gekost hèt, inderdoad niet stief vele. Moa toch, voe de kosten thelpen drukken, hèn wiedre een vree goe gedacht. Kunnen de gemeentediensten onze fonteine nie verplatsen noar die omgevinge van de tennishalle. D’r wordt ons verteld dazze vree veel geld weird is en ‘t woare voor onze Markt een schone vernettinge. De noame van onze fonteine is “De Omwenteling” (‘k wete wok niet hoe danze doar up gekommen zien) en wiedre zouden met het geld dat doardeure uitgespoard wordt misschien onze Munckepoaters kunnen zetten en eindelijk ne keer met droge voeten deur ‘t centrum kunnen passeren. Da zoe wok een hele omwentelinge zien.

MISERIE. MISERIE.

Wacht een bitje. D’r komt nog.

Die 250.000 euro is eigenlijk nie vele oajje ton nog voort leest dazze, om de voetbalploeg uit Oostkamp te plezieren en te compenseren voor het verlies van dat ene pleing, dazze nu een kunstgrasveld goan anleggen voor 400.000 à 450.000 euro, een kleine 18 miljoen Belgische frank. Oajje weet dat de roamingen altied de helft zien van de uiteindelijke uitgoave (van de nafte is intussen upgeslegen, en het woater en den elletriek wok), ton vroagt ne mens hem toch serieus af hoe dat da komt damme wiedre al meer dan 4 joar moeten wachten up ne vierkante meter trottoir of 2. Zoveel miljoen kan da toch niet kosten.

MISERIE. MISERIE.

Wat kunnen we doen om al die miserie te vergeten? We kunnen ne goen goan drienken van onze lokale brouwerijen, ne Femme Fatale of ne Bonhomme of ne Waardamse Tripel. Deze ijskoude dranken worden warm anbevolen. Santé.

MISERIE. MISERIE.

Nog een goe Kerremesse toegeweinst en omdat Jos Gijsen dat zelve nie mee kan zeggen, zegge kik da moar: bie leven en welzijn, tot ‘t noaste joare.

 

 

 


We hebben een nieuwe website

Gepubliceerd: 10 november, 2013

We lanceren vandaag onze nieuwe website