VOORZITTER

Dhr Danny Sap – Leegtestraat 68 te 8020 Ruddervoorde

EREVOORZITTER

Dhr Vandewalle Paul – Cuyleweg 3 te 8432 Leffinge

SECRETARIS

Mevr Goethals Annemie – Terluchtestraat 9 te 8020 Ruddervoorde

PENNINGMEESTER

Dhr Goethals Luc – Akkerstraat 2 te 8020 Ruddervoorde

BESTUURSLEDEN

Dhr Chevalier Miguel – Polderstraat 10 te 8020 Ruddervoorde

Mevr Desmedt Linda – Hogestraat 52 te 8020 Ruddervoorde

Dhr Gernaey Christin – Sint-Elooisstraat 6 te 8020 Ruddervoorde

Dhr Goethals Lucien – Terluchtestraat 11 te 8020 Ruddervoorde

Dhr Heyneman Daniel – Terluchtestraat 15 te 8020 Ruddervoorde

Dhr Janssens Daniel – Moubekestraat 24 te 8211 Aartrijke

Mevr Maeseele José – Terluchtestraat 11 te 8020 Ruddervoorde

Mevr Vandierendonck Leen – Liemaetestraat 22 te 8020 Ruddervoorde

Mevr Van Eennoo Liliane – Leegtestraat 68 te 8020 Ruddervoorde

Dhr Van Reybrouck Joris – Graanstraat 3 te 8020 Ruddervoorde

Dhr Vansteelant Roland – Vrijgeweidestraat 96 te 8020 Ruddervoorde

Dhr Verbeerst Rony – Hogelaanstraat 15 te 8810 Lichtervelde

Dhr Verhaeghe Albert – Kerkwegel 17 te 8020 Ruddervoorde

Dhr Vermeulen Frank – Sint-Elooisstraat 41/102 te 8020 Ruddervoorde