De zes kerken van Oostkamp - rijke verhalen en schatkamers vol erfgoed

Auteur: Heemkundige kring Oostkamp

Korte inhoud:
De zes kerken van Oostkamp (Baliebrugge, Hertsberge, Moerbrugge, Oostkamp, Ruddervoorde en Waardamme) hebben elk hun eigen verhaal, hun eigen historiek en bezitten alle waardevolle erfgoedstukken. Aan de hand van drie hoofdstukken wordt telkens ingezoomd op de geschiedenis van de kerk, het interieur en het exterieur. De bouwgeschiedenis, de schitterende glas-in-loodramen, het mooie houtsnijwerk in communiebanken en preekstoelen, de bijzondere klanken van de orgels, maar ook prachtige schilderijen, de kruisweg of de klokken komen aan bod. Ook de buitenomgeving van de kerk met zijn kerkhoven of lapidaria krijgt aandacht. Mooie foto's met heldere teksten illustreren dit alles. Deze publicatie nodigt uit om de zes parochiekerken van Oostkamp van binnen en buiten te ontdekken.
Dit boek is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband tussen de Heemkundige kringen van Hertsberge, Oostkamp en Ruddervoorde.

Prijs:28 euro voor leden als voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Venusberg - Leven en overleven in een nazi-werkkamp

Auteur: Emiel Ramoudt

Korte inhoud:
Emiel Ramoudt (1924-1988) was jarenlang hoofdredacteur van de Krant van West-Vlaanderen - een uitgave van Roularta Media Group - en journalistiek medewerker van Radio 2.
Zijn autobiografische roman Venusberg, die verscheen in 1959, vertelt het verhaal van zijn deportatie naar en verplichte tewerkstelling in Duitsland in 1944. Later verlegde hij zijn aspiraties naar andere domeinen van het literaire spectrum. Zo schreef hij o.m. een aantal luisterspelen voor de radio, de libretto's voor de operettes 'Het Meisje van Damme' en 'Het Lied der Meeuwen' en het scenario voor een drietal revue's.
In de roman Venusberg werden echter ook al de kiemen zichtbaar van de speurtocht naar het 'ongrijpbare', die later zijn hele leven zou beheersen. Emiel Ramoudt raakte immers geobsedeerd door allerlei paranormale verschijnselen en door de wetenschappelijke studie daarvan in de parapsychologie. Daarover maakte hij beklijvende reportages voor radio en tv, waarvan hij uiteindelijk de neerslag neerschreef in het boek 'Mens zonder Grens'. Over het onderwerp verzamelde hij ook een collectie boeken en naslagwerken, die uniek is in Vlaanderen en die kan geconsulteerd worden in de stadsbibliotheek van zijn geboortestad Roeselare.

Prijs:15 euro zowel voor leden als voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Ommeloper Ruddervoorde 1726 gekleurd of ongekleurd

Auteur: Daniël Janssens

Korte inhoud:
Daniël Janssens slaagde erin om alle fragmenten van de ommeloper 1726 in een originele vorm samen te stellen.
Deze kaart is een collage van alle kaarten van ieder "begin". Met minutieuze passie slaagde Daniël erin een uniek document te creëren.
UITGAVE NR D/1994/8082/2 voor de gekleurde en/of de ongekleurde versie.

Prijs:15 euro voor de ongekleurde versie en 40 euro voor de gekleurde versie. 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig Erfgoed. Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme.

Auteur: Onroerend Ergoed Vlaanderen

Korte inhoud:
De voorliggende bundels bevatten de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de fusiegemeente Oostkamp, bestaande uit de deelgemeente Oostkamp (Deel I) en de deelgemeenten Herstberge, Ruddervoorde en Waardamme (Deel II). De tekst omvat per deelgemeente een historische inleiding, een beknopte duiding van de ruimtelijke structuur en het bouwkundig ergoed, enkele relevante historische kaarten en de eigenlijke inventaris van het bouwkundig erfgoed.
UITGAVE NR D/2007/8082/2

Prijs:10 euro voor leden en zelfde prijs voor niet-leden. 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Gemeente Oostkamp - deel I

Auteur: Onroerend Ergoed Vlaanderen

Korte inhoud:
De voorliggende bundels bevatten de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de fusiegemeente Oostkamp, bestaande uit de deelgemeente Oostkamp (deel I) en de deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme (Deel II). De tekst omvat per deelgemeente een historische inleiding, een beknopte duiding van de ruimtelijke structuur en het bouwkundig erfgoed, enkele relevante historische kaarten en de eigenlijke inventaris van het bouwkundig erfgoed.
UITGAVE NR D/2007/8082/1

Prijs:10 euro voor leden en zelfde prijs voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Noa 't Schole - De jaren 1950 in Ruddervoorde, parochie St.-Eligius

Auteur: Danny Sap

Korte inhoud:
Sappige brochure omtrent het schoolleven in Ruddervoorde rond de jaren '50.
Voorzien van het toen gehanteerde dialectisch taalgebruik.
UITGAVE NR D/2010/8082/03

Prijs:3 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Jules Demeulemeester - kunstschilder en beeldhouwer

Auteur: Albert Verhaeghe

Korte inhoud:
Ter gelegenheid van de septemberkermis van 2010 pakten de Heemkundige Kring en het gemeentebestuur uit met een tentoonstelling van schilderijen, aquarellen en beeldhouwwerken van de Ruddervoordse arbeider-kunstenaar Jules Demeulemeester, die op 7 februari van dat zelfde jaar overleden is in Zerkegem. De overzichtstentoonstelling werd opgevat als een eerbetoon aan één van de grootste en veelzijdigste kunstenaars van het Houtland, aan wie we in deze publicatie uitgebreid aandacht besteden.
UITGAVE NR D/2010/8082/04

Prijs:2.50 euro voor leden en 3.00 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De Gilde - Ruim een eeuw polyvalent centrum

Auteur: Albert Verhaeghe en Anne-Marie Goethals

Korte inhoud:
Naslagwerk over dit centrum vanaf 1906 tot 2009.
UITGAVE NR D/2009/8082/03

Prijs:2 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


25 jaar dierenzegening op de Sint-Eligius parochie te Ruddervoorde

Auteur: Anne-Marie Goethals

Korte inhoud:
Toelichtingsbrochure omtrent het bestaan van 25 jaar dierenzegening in de parochie Ruddervoorde.
UITGAVE NR D/2008/8082/1

Prijs:5 euro voor leden en 7 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Juan-Luis Vives - over Maatschappelijk Welzijn, Armoede, Opvoeding en Europese Gedachte in de Zestiende Eeuw

Auteur: Juliaan van Belle

Korte inhoud:
Op de drempel van zijn 74ste is Juliaan Van Belle nog dagelijks aan het werk op zijn ouwe trouwe schrijfmachine die hem zo nauw aan het hart ligt (reeds meer dan veertig jaar) dat hij aarzelt haar door een vlottere tekstverwerkingsapparatuur te vervangen. Voorheen gedurende vele jaren bedrijvig in de dagbladjournalistiek, heeft hij zich de jongste jaren vooral toegelegd op het schrijven van boeken met geschiedkundige achtergrond. En daar is meer dan één reden toe waarop in de Proloog wordt naar verwezen. Zijn onderwerpen lopen nogal wijd uiteen: van de Bourgonidsche uitdaging van de 15e Eeuw tot de oorlogsgruwelen van de 20ste eeuw, om ondertussen even te verwijlen bij de bewogen geschiedenis van de Vlaamse kwestie omtrent 1300 die hem niet onberoerd liet. In al zijn werken legt de auteur een ongemene belangstelling aan de dag voor de gewone man in zijn strijd tegen dwingelandij, machtswellust, corruptie, onderdrukking, afslachting, geldroof, brandschatting, afpersing, discriminatie, lichamelijk en geestelijk geweld en rechtsverkrachting waarvan hij/zij vaak het slachtoffer werd (en nog vaker is). Het valt dan ook licht te begrijpen dat een persoonlijkheid als die van Juan-Luis VIVES een diepe indruk maakt op van Belle na kennismaking met diens geschriften. De Spaans-Brugse humanist fascineerde en obseerde hem in die mate dat hij er niet onderuit kon een vulgarizerend boekje te wijden aan deze sociaal bewogen Spaanse emigrant die een intieme vriend zal worden van Erasmus en de Engelse lord-kanselier Thomas Moore.
De auteur zou al heel verheugd zijn mocht zijn bescheiden bijdrage tot het ruimer bekend maken van Vivès en zijn oeuvre haar doel bereiken in afwachting van het desbetreffend standaardwerk dat door een groep Noordnederlandse geleerden in uitzicht is gesteld.
UITGAVE NR D/1994/8082/4

Prijs:13 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden. 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Sint-Eligiuskerk Ruddervoorde

Auteur: Werkgroep Kerk van de Maand

Korte inhoud:
Brochure over deze statige kerk, bestaande uit:
A. Historiek van de Kerk door Paul Vandewalle
B. St. Eligius, patroonheilige door Pater Alfred Vandewalle
C. Rondgang in de Kerk door Danny Sap
D. De Huidige Kerk door Danny Sap
E. Lijst van de Pastoors
F. Foto's van de Kerkschatten
UITGAVE NR D/1995/8082/3

Prijs:3 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden (zelfde prijs) 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Kijken naar metaal - een wandeling door het centrum van Ruddervoorde

Auteur: Heemkundige Kring Ruddervoorde

Korte inhoud:
Een gewone zondagnamiddagwandeling door het centrum van Ruddervoorde wordt plots heel anders als je onderweg begint te letten op staaltjes van smeedtechniek of siersmeekunst.
Met behulp van de geïllustreerde wandelbrochure van de Heemkundige Kring zul je "met andere ogen" kijken naar sierhekkens, balustrades of tuinpoorten.
UITGAVE NR D/2001/8082/2

Prijs:1.50 euro voor leden en 2.50 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De familie Pecsteen

Auteur: Danny Sap

Korte inhoud:
Sterk gedocumenteerd werk over de familie Pecsteen.
Bestaande uit 3 delen:
1. De familie Pecsteen (betekenis van de naam, homoniemen, inleiding tot de genealogie, wapen)
2. van 1297 tot 1682: de verschillende leden van de familie
3. van 1540 tot 2009: de verschillende leden van de familie
UITGAVE NR D/2010/8082/01

Prijs:13 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden. 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De weefschool van Sijslo - Leerwerkhuis (1847-1932)

Auteur: Albert Verhaeghe

Korte inhoud:
Toelichtingsbrochure omtrent de weefschool te Ruddervoorde.
UITGAVE NR D/2010/8082/02

Prijs:6.50 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden. 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Het regligieuze leven in de 20ste eeuw op de Sint-Eligius parochie te Ruddervoorde - deel I en II

Auteur: Anne-Marie Goethals

Korte inhoud:
2-delige publicatie omtrent het religieuze leven op de Sint-Eligius parochie te Ruddervoorde.
Mooie brochures met diverse thema's o.a. de kerk zelf, de pastoors, de verschillende soorten diensten, het klooster, ...
Voorzien van veel fotomateriaal.
UITGAVE NR D/8082/01 voor DEEL 1
UITGAVE NR D/8082/02 voor DEEL 2

Prijs:8 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden PER DEEL 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Knikkeren

Auteur: Danny Sap

Korte inhoud:
In de jaren na de tweede wereldoorlog was knikkeren het zomerspel bij uitstek van de knechtjongens.
Deze brochure geeft hierover een toelichting.
UITGAVE NR D/2008/8082/2

Prijs:1.50 euro voor leden en 2.50 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De Volksstem, 60 jaar later herzien

Auteur: Danny Sap

Korte inhoud:
Dirk Verplancke heeft ons zijn verzameling van "DE VOLKSSTEM" laten inkijken, een weekblad dat werd uitgegeven door Drukkerij Verplancke, zijnde de gebroeders Odiel en Roger, gedurende de oorlogsperiode.
Wij hebben een bloemlezing gemaakt van de voornaamste artikelen over de alledaagse dingens des levens om zo te proberen een beeld op te hangen van het gewone leven van de gewone mensen in deze toch wel buitengewone periode.
De spelling en de zinsbouw is onveranderd gelaten, wat de sfeer en de leefwereld van deze oorlogstijden beter laat uitschijnen.
UITGAVE NR D/2006/8082/2

Prijs:8 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De verplichte arbeid in Duitsland 1942-1945

Auteur: Anne-Marie Goethals

Korte inhoud:
Brochure omtrent de verplichte arbeid in Duitsland o.a. in de Volkswagen fabriek te Braunschweig.
UITGAVE NR D/2005/8082/2

Prijs:4 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De watermolen van Ruddervoorde

Auteur: Heemkundige Kring Ruddervoorde

Korte inhoud:
Over de watermolen is vroeger al een bijdrage verschenen door A. Strubbe in de reeks: Ken de Oostkampse momumenten en in De Merel in 1987.
Nu werd deze tekst herwerkt en aangevuld.
De bewuste watermolen ligt op de grens Ruddervoorde-Zwevezele in de Watermolenstraat 2, vroeger Caleshoek 67.
UITGAVE NR D/2005/8082/1

Prijs:4 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Klapper op de Ommeloper van de parochie Ruddervoorde - jaren 1726 en 1784

Auteur: Daniël Janssens.

Korte inhoud:
Een ommeloper is de oude vorm of voorloper van het huidige kadaster. Voor Ruddervoorde zijn de orginele mooi gekleurde kaarten nog aanwezig. Daarin beschrijven ze volgende gegevens: begins, nummer van elk perceel, heerlijkheid waartoe het perceel behoort, de eigenaars en de gebruikers van 1726 en 1784. De aard van ieder perceel, zoals land, bos, meers, vijver enz... De belastbare waarde van de grond. De aanpalende eigenaars, welke hier niet zijn opgenomen.
In deze twee delen worden ongeveer 2800 percelen beschreven.
UITGAVE NR D/2003/8082/2

Prijs:13 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden. 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Van Ruddervoorde naar Rutherford - Vlamingen in Schotland

Auteur: Paul Vandewalle.

Korte inhoud:
Geschiedkundige studie omtrent de aanwezigheid van een verband tussen Ruddervoorde en Rutherford.
UITGAVE NR D/2003/8082/1

Prijs:8 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Ruddervoorde en de Ridders - beschouwing over de betekenis van de plaatsnaam Ruddervoorde

Auteur: Jan Verdonck

Korte inhoud:
In de volksmond betekent de naam Ruddervoorde een doorwaadbare plaats voor ridders (= ruiters) of een doorgang voor ridders (naar de vier kastelen).
Dit verhaal is gebaseerd op het werk van Sanderus, Verheerlijkt Vlaandre (1730), dl 1, p. 223.
UITGAVE NR D/2002/8082/1

Prijs:1.50 euro voor leden en 2.50 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De Marminne - bijdrage tot de geschiedenis van de Ruddervoordse herberg

Auteur: Daniël Janssens

Korte inhoud:
We deden er ongeveer honderd dagen over, gespreid over twee jaar, om de 33 registers met de 'wettelijke passeringen' van de heerlijkheid Oostkamp bladzijde per bladzijde door te nemen, dit om alle gegevens over Ruddervoorde er uit te halen. Dit fonds gaat over de jaren 1536 tot 1792, dus tot aan de Franse Revolutie. De registers van de 'wettelijke passeringen' bevatten alle akte van verkopingen en rentebezettingen, 'gepasseerd' (verleden) voor de schepenen van de heerlijkheid Oostkamp. Ze vormen een soort notarieel archief van voor de Franse Revolutie. Hoewel de meeste akte betrekking hebben op de verkoop van percelen grond, vonden we toch enkele mooie gegevens over de geschiedenis van enkele Ruddervoordse herbergen en hofsteden.
Als eerste kleine geschiedenis hebben we gekozen voor de herberg De Marminne. In de 'wettelijke passeringen' vonden we immers veel gegevens over deze herberg. Bovendien konden we ook een aantal originele akten raadplegen, die door wijlen Robert Van Maele werden geschonken aan de Heemkundige Kring van Ruddervoorde.
Een geschiedenis is uiteraard nooit volledig. Zo komen de namen van de eigenaars en de pachters wel aan bod, maar we gaan niet dieper in op de familiehistoriek.
UITGAVE NR D/2001/8082/1.

Prijs:2 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


VERDAL - een naam met wereldfaam

Auteur: Paul Vandewalle

Korte inhoud:
De uurwerkenfirma VERDAL werd in 1933 opgericht door de Ruddervoordenaar Etienne Vermeersch.
De Heemkundige Kring maakte deze geïllustreerde brochure over de firma VERDAL.
UITGAVE NR D/2000/8082/1

Prijs:4 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De aanleg van de Steenweg Brugge-Kortrijk in de achttiende eeuw

Auteur: Paul Vandewalle.

Korte inhoud:
Deze brochure is hoofdzakelijk gebaseerd op de onuitgegeven licentiaatsverhandeling van Stefanie Haerynck: De verbinding Brugge-Kortrijk, een Oostenrijkse weg. 1738-1775.
UITGAVE NR D/1999/8082/1

Prijs:3 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De herbergen van De Platse

Auteur: Heemkundige Kring Ruddervoorde en Albert Verhaeghe

Korte inhoud:
In het raam van de studie over de dorpsherbergen stellen wij onze brochure voor, de aanzet tot het dieper uitwerken van de geschiedenis van de cafés.
De kring stippelt verder een wandeling uit in het centrum van de gemeente.
UITGAVE NR D/1998/8082/3

Prijs:3 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Brouwerij Tanghe - Sint Antonius Ruddervoorde 1931-1944

Auteur: Heemkundige Kring Ruddervoorde en Albert Verhaeghe

Korte inhoud:
Ter gelegenheid van het terugplaatsen van het Sint-Antoniusbeeld in de nis van de gerestaureerde gevel van de voormalige brouwerij St. Antonius Tanghe (26-04-1998), Terluchtestraat, gingen leden van de heemkundige kring grasduinen in het verleden van de brouwerij. Naast de zeldzame bieretiketten en briefhoofden waren er alleen de mondelinge overleveringen, getuigenissen van mensen die er gewerkt hebben.
UITGAVE NR D/1998/8082/2

Prijs:Prijs leden 1.50 euro en prijs niet-leden 2.50 euro 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Rijkswacht Ruddervoorde 1946-1963

Auteur: Christin Gernaey en Albert Verhaeghe

Korte inhoud:
Voorwoord van de auteur:
Bij de oudere inwoners is het bekend dat Ruddervoorde van 1946 tot 1963 over een eigen rijkswachtbrigade beschikte. Vroeger, tot in 1919, viel onze gemeente onder het toezicht van de brigade 'Eeghem'. Daarna, tot bij de oprichting van de eigen brigade in 1946, hield de brigade Zedelgem hier een oogje in het zeil.
In 1946 namelijk, werden enkele nieuwe brigades opgericht, onder meer om rijkswachters onder mom van bevordering weg te promoveren. Dat was het geval met Maurice Seurinck. Deze was tijdens de oorlogsjaren aan het werk in Roeselare, waar hij opperwachtmeester was en ook chef van de opsporingsdienst. Hij was bijzonder actief en nogal berucht.
Het was met spijt dat M. Seurinck de Rodenbachstad moest verlaten. Het feit dat hij in één maand zeventien diefstallen opgelost had, kon zijn overplaatsing naar Ruddervoorde niet verhinderen.
De brigade was nieuw, zonder enige vorm van archief. Aanvankelijk was er ook geen woning. Daarom huurde de Rijkswacht in het klooster "Dienstenmaagden van Maria", Leegtestraat, negen lokalen. Die werden ingericht als bureau en woning voor de manschappen. Pas op 1 mie 1946 kon de brigadecommandant zijn intrek nemen in het vroegere schoolhuis van de gemeenteschool, aan de toenmalige Schoolstraat, nu Sportstraat.
Een start met hindernissen, wat erop wijst en bevestigt dat de oprichting van de Ruddervoordse brigade onvoldoende was voorbereid.
Volgens brigadecommandant Seurinck, die we persoonlijk gingen opzoeken, kreeg de brigade als voornaamste opdracht de orde te handhaven, de wetten te doen naleven en voor de veiligheid van de burgers en de eigendommen te zorgen. De beteugeling van de openbare dronkenschap was één van de taken, maar daar komen we verder op terug.
Om de Ruddervoordse brigade te situeren gingen we even terug in de tijd...
UITGAVE NR D/1996/8082/1

Prijs:3 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Ruim 150 jaar gemeentelijk onderwijs in Ruddervoorde

Auteur: Albert Verhaeghe

Korte inhoud:
Voorwoord door de auteur:
De Ruddervoordse Gemeentelijke Lagere School, vroeger kortweg de GEMEENTESCHOOL, bestaat ruim 150 jaar. Een goede reden om te grasduinen in het verleden van deze school, waar ik als leerling 8 jaar school liep en daarna nog ruim 32 jaar les gaf. Ik was 12 jaar schoolhoofd met deeltijdse lesopdracht. In die functie moest ik geregeld het schoolarchief raadplegen, wat de interesse voor het schoolverleden losweekte. Ook de start van de Ruddervoordse Heemkundige Kring was een stimulans om mij aan het werk te zetten en deze 'bijdrage tot de geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs in Ruddervoorde' samen te stellen.
Het schoolarchief gaat niet verder terug dan 1914, de periode van de invoering van de leerplicht. Daarin vond ik heel wat interessante zaken omtrent schoolbevolking, personeel, schoolgebouwen, e.a. Die kon ik aanvullen met een pak gegevens van erevrederechter Luc Vermeulen, die zijn onderwijs-documentatie beschikbaar stelde. Vanzelfsprekend kwam daar nog heel wat opzoekingswerk bij, zowel in het gemeentelijk, het bisschoppelijk als het rijksarchief. Vooral de gemeenteraadsverslagen waren een rijke bron van informatie, ook over zaken die in de rand van deze studie voor de lokale gemeenschap interessant zijn. Waar het informatief nuttig was, heb ik die dan ook opgenomen.
Deze bijdrage is uiteraard niet volledig. Toch kon ik aan de hand van de gemeneenteraadsbeslissingen heel wat zaken uit de eerste periode (1843-1914) reconstrueren. Getuigenissen van Ruddervoordenaren, gewezen leerkrachten en oudleerlingen, waren een goede aanvulling. Voor de meer recente periodes kon ik een beroep doen op kranteknipsels, schoolkrantjes, mijn persoonlijke verzameling schoolfoto's en het schoolarchief.
Het gemeentelijk onderwijs heeft in Ruddervoorde een lange weg afgelegd. Na anderhalve eeuw heeft het goed stand gehouden. Voor de jongens van ter plaatse was het een goede zaak in hun vertrouwde omgeving school te kunnen lopen en het is verheugend te mogen vaststellen dat veel mensen een grote waardering voor hun opvoeders uitdrukten. Hun getuigenissen heb ik in deze studie verwerkt. Mijn dank gaat naar al wie informatie en/of foto's bezorgde. Het loonde de moeite.
Deze historische schets draag ik op aan al wie zich in die ruim 150 jaar voor de opvoeding en het onderwijs in de Ruddervoordse Gemeentelijke Lagere School heeft ingezet.
UITGAVE NR D/1995/8082/D1

Prijs:15 euro voor leden en 17.50 euro voor niet-leden. 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Het Kerkhof van Ruddervoorde-Centrum

Auteur: Heemkundige Kring Ruddervoorde

Korte inhoud:
Geschiedenis omtrent het kerkhof van Ruddervoorde Centrum.
Een wandeling doorheen het Kerkhof.
UITGAVE NR D/1993/8082/2

Prijs:3 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De kapel van Sijslo te Ruddervoorde - toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Troost

Auteur: Paul Vandewalle

Korte inhoud:
Beschrijving van de geschiedenis van deze merkwaardige kapel.
UITGAVE NR D/1993/8082/1

Prijs:Prijs leden 1.50 euro Prijs niet-leden 2.50 euro 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Gerard de Ridefort, de 10de grootmeester van de Tempelorde

Auteur: Paul Vandewalle

Korte inhoud:
Gerard de Ridefort werd de tiende grootmeester van de Orde der Tempelridders in Jeruzalem. Een spilfiguur in de politiek van de Europese koningshuizen in het Heilige land. Was hij verantwoordelijk voor de fatale nederlaag van de christelijke legers tegen de moslims in de slag bij Hattin in 1187?
Dit boek is geen romanfictie maar een authentiek levensverhaal dat gebaseerd is op historische gegevens.
De auteur, Paul Vandewalle, voorzitter van de Heemkundige Kring van Ruddervoorde, werd gefascineerd door zijn illustere dorpsgenoot uit de tijd van de kruistochten.
Deze historische documentatie voert de lezer terug naar de 12e eeuw in het Brugse Vrije en in het Heilige Land.
UITGAVE NR D/1998/8082/1

Prijs:13 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Ruddervoorde: vroeger en nu

Auteur: Luc Goethals

Korte inhoud:
Voorwoord van de auteur:

Het idee een boek samen te stellen over "Ruddervoorde vroeger en nu" is reeds lang bij me opgekomen: toen ik als kleine knaap wandelend, eerst, met mijn grootmoeder, later met mijn vader, Ruddervoorde doorkruiste, vertelden zij steeds hoe het vroeger was geweest, welk huis er hier stond, wie er daar woonde...
Later ben ik beginnen zoeken naar herinneringen uit het verleden. De schoonheid van Ruddervoorde kwam pas tenvolle tot uiting toen in naar Roeselare kwam wonen. Dan herontdekte ik het rustige centrum rond de kerk en leerde ik het nog landelijke Ruddervoorde waarderen: Hoe rijk Ruddervoorde is aan natuur en aan geschiedenis. Zoals Ruddervoorde zijn er weinig andere gemeenten in Vlaanderen.
Op heemkundig gebied is er tot nu toe bitter weinig gebeurd, alhoewel Ruddervoorde geschiedenis bevat om een heemkundige kring pertinent te boeien. Meteen een oproep tot allen die op dit gebied werk willen leveren. Wie wil pluizen in ons aller verleden?
Ik heb het U gemakkelijk willen maken door van ieder gezichtspunt eveneens een foto van 1980 te publiceren. Zo kunt U onmiddellijk de lijn van het verleden naar het heden doortrekken.
Het werk is alles behalve volledig. Veel andere en oudere documenten zijn nog niet gepubliceerd. Veel onderwerpen werden niet vermeld.
UITGAVE NR D/1980/8082/1

Prijs:10 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Bundeling 25 nieuwsbrieven n.a.v. 20 jarig bestaan HKR

Auteur: Heemkundige Kring Ruddervoorde

Korte inhoud:
Bundeling van 25 nieuwsbrieven over de jaren heen vanaf voorjaar 2001 tot en met voorjaar 2013.
UITGAVE NR D/2013/8082/01

Prijs:10 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De muzikale familie Lietaert: Henri en Albert

Auteur: Albert Verhaeghe

Korte inhoud:
Ruddervoorde en de Heemkundige Kring willen met deze brochure de herinnering aan de familie Lietaert levendig houden. Henri en Albert Lietaert waren allebei muzikale pioniers! Niet toevallig wordt Albert Lietaert beschouwd als de grootste componist van het Houtland.
UITGAVE NR D/2012/8082/01

Prijs:3 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De volksmissie of Heilige Zending - ook te Ruddervoorde

Auteur: Paul Vandewalle

Korte inhoud:
Voorwoord van de auteur:

Het idee om deze bijdrage over "de Volksmissie of Heilige Zending" te schrijven is bij mij ontstaan door:
- Het grote aantal gedachtenisprentjes van deze missies, aan mij en aan de heemkundige kring geschonken door talloze oudere Ruddervoordenaars en hun vraag om daar toch iets mee te doen.
- De goede respons van de archivaris van het archief van de paters redemptoristen. Dit was de doorslaggevende impuls voor deze uitgave.

Van de paters redemptoristen mocht ik ontvangen:
- Gedachtenisprentjes van volksmissies en retraites te Ruddervoorde
- De tekst : De volksmissies van den redemptoristen, door P. Paul De Meyer, CssR in Geloof en Leven, jg 102 en jg 103
- De missiegezangen van CssR
- De teksten van vijf missiepreken (drie in handschrift) en 1 schema
- De tekst : De eerste Belgische missies der CssR en de Na-missie, door Pr. M. Janssens, CssR
- een overzicht van de missiepreken van P. Van Heybeeck en P. Geerebaert.
Bedankt, pater van Landeghem, voor de vele uren onderzoekswerk en het milde aanbod aan informatie.

Van de paters kapucijnen kreeg ik informatie over de organisatie van de missieweek en het programma van de "Grote H. Missie te Ruddervoorde St-Eligius in 1955".
Van Kadok KUL Leuven ontving in een uitvoerige bibliografie over volksmissies.
In de bibliotheek van de Sint-Pietersabdij Steenbrugge heeft pater Thomas me zeer bereidwillig geholpen bij het zoeken naar publicaties over de volksmissie.

De "Zending" had inderdaad een belangrijke impact op het leven van mijn dorp (Ruddervoorde) in de eerste helft van de 20e eeuw.
Daarom is deze studie een bijdrage voor de Heemkundige Kring van Ruddervoorde.

Dit dossier zou de aanzet kunnen zijn tot verder:
- studiewerk van de invloed van de volksmissies op het parochiaal leven
- retorisch - taalkundig en socio-religieus onderzoek van de missiepreken

Liever dan het gevonden materiaal in de lade te laten rusten tot er vollediger informatie beschikbaar zou zijn, heb ik besloten dit voorlopig en fragmentarisch archiefmateriaal openbaar te maken in deze heemkundige publicatie.
UITGAVE NR D/2006/8082/1

Prijs:10 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


Kroniek van Ruddervoorde - een bijdrage tot de vroege geschiedenis van Ruddervoorde

Auteur: Paul Vandewalle

Korte inhoud:
Deze kroniek is het verhaal van gedenkwaardige gebeurtenissen te Ruddervoorde, chronologisch gerangschikt, zonder onderlinge samenhang.
Dit ontwerp is opgesteld aan de hand van opzoekingen van wijlen erevoorzitter Luc Vermeulen, aangevuld met opzoekingen door Paul Vandewalle en Daniël Janssens.
Tevens met uittreksels uit de 'Kroniek van Oostkamp' van ere-notaris G. Claeys.
UITGAVE NR D/2011/8082/1
DEZE PUBLICATIE IS UITGEPUT.

Prijs:10 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden. 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De kastelen van Ruddervoorde en de familie van Outryve d'Ydewalle

Auteur: Anne-Marie Goethals

Korte inhoud:
Naslagwerk bestaande uit vier delen:
1/ De heerlijkheden te Ruddervoorde in de middeleeuwen
2/ Munckenbossen
3/ De kastelen van Ruddervoorde (18de tot 21ste eeuw)
4/ De familie van Outryve d'Ydewalle
UITGAVE NR D/2012/8082/02

Prijs:13 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen

 


De verplichte arbeid in Duitsland 1942-1945 - Getuigenis van een weggevoerde arbeider

Auteur: Anne-Marie Goethals

Korte inhoud:
Het is het verhaal van de vader van Anne-Marie Goethals, die samen met de mannen uit de drie Claeys-fabrieken te Zedelgem opgeëist werd door de Duitsers om in Duitsland te gaan werken. Van zijn verblijf in Braunschweig zijn meer dan 80 brieven en kaarten thuis aangekomen en bewaard. Deze bevatten een schat aan informatie over het kampleven, de strijd tegen honger en ontbering en het gevaar bij de bombardementen waarvan haar vader er in totaal 32 heeft meegemaakt. Met dit wil ze niet alleen haar vader een stem geven, maar ook de vele andere arbeiders die verplicht tewerkgesteld werden in Duitsland.
UITGAVE NR D/2005/8082/4

Prijs:15 euro voor leden en 17 euro voor niet-leden. 

Wil u deze publicatie bestellen, dan kan u dit via mail doen