OVERZICHT. Het paviljoen door de jaren heen

Bron: Nieuwsblad
Publicatiedatum: 8 november, 2013


BRUGGE – Het Paviljoen van Toyo Ito is eindelijk weg op de Burg. Het tijdelijke kunstwerk van de Japanse toparchitect Toyo Ito kwam er naar aanleiding van Brugge culturele hoofdstad 2002, maar groeide daarna uit tot een bron van ergernis en controverse onder de Bruggelingen. Het paviljoen zorgde meer dan tien jaar lang voor heel wat politiek getouwtrek. Bovendien kreeg het bouwwerk met allerlei problemen te kampen. Tijd voor een lijvig , soms grappig dan weer bedroevend, overzicht van het paviljoen doorheen de jaren.
Oktober 2000 – Toyo Ito maakt plannen bekend

Brugge 2002 wil op de Burg een tijdelijk paviljoen in avant-garde architectuur optrekken. Het ontwerp komt van de Japanse architect Toyo Ito. Het paviljoen met vijver staat voor de Sint-Donaaskathedraal die vroeger op de Burg stond, het water benadrukt de Reien en het rasterwerk doen dan weer aan kant denken. De kosten zouden 20.000.000 Belgische frank bedragen plus het ereloon van de architect. Ondanks het prijskaartje moet het paviljoen een krachtig statement worden dat Brugge als Europese Culturele Hoofdstad op de kaart zet. De prille plannen zorgen echter al voor hoog oplopende discussies in het bouwconservatieve Brugge.

Februari 2002 – Vorstenpaar opent paviljoen

Koning Albert en Koningin Paolo openen op 20 februari 2002 samen met architect Toyo Ito het paviljoen. De oorspronkelijk geplande kappersstoelen zijn er niet gekomen. Ito wou de bezoekers in de zetels laten kijken naar het stadhuis, maar wegens te duur en uit vrees voor vandalisme werden ze niet geplaatst. De eerste publieke reacties zijn gemengd van ‘Brugge is geen Bokrijk’ tot ludieke benamingen als ‘carwash van de gouverneur.’ Ondanks het om een tijdelijke constructie gaat is de politieke wil groot om het paviljoen permanent te laten staan.

April 2002 – Openbaar toilet

Bij wijze van aprilgrap plakken onbekenden op de wanden van het paviljoen stickers die verwijzen naar een openbaar toilet. Ondertussen wordt overwogen om met paaltjes de toegangen tot het kunstwerk te belemmeren, want ’s nachts zijn al enkele malen auto’s door het paviljoen gereden.

Mei 2002 – Afspraak voor betogingen

Leden van de organisatie Wereldsolidariteit voeren actie op de Burg. Verkleed als poetsvrouwen maken ze het paviljoen van Toyo Ito schoon. Het paviljoen zal de komende jaren uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor betogingen, zoals die rond het Lappersfortbos.

Oktober 2002 – Moenaert wil kunstwerk behouden

Brugge wil het futuristische bouwwerk van Toyo Ito behouden na Brugge 2002, maar heeft er nog geen vergunning voor. Het is ook niet zeker of de vzw Brugge 2002 het paviljoen voor niets zal weggeven. ‘Het paviljoen op de Burg is een prachtig staaltje van moderne architectuur en is samen met het Concertgebouw hét icoon van Brugge, Culturele Hoofdstad’, motiveert burgmeester Patrick Moenaert (CD&V) de beslissing.

Januari 2003 – Automobilist rijdt in vijver

Een buitenlandse automobilist belandt met zijn auto in de waterpartij rond het paviljoen. De verstrooide chauffeur was de Burg langs de verkeerde kant opgereden en kwam bij het links afslaan in de bevroren waterpartij van Toyo Ito terecht. De auto dient getakeld te worden.

Februari 2003 – Wordt maquette Sint-Donaaskerk teruggeplaatst?

Door een vergissing in afmetingen diende de arduinen maquette van de Sint-Donaaskerk te wijken voor het paviljoen. Nu het paviljoen behouden blijft moet gezocht worden naar een nieuwe plaats voor de maquette. De West-Vlaamse gidsenkring hoopt dat dit snel gebeurt want het is een fantastisch hulpmiddel bij de gidsbeurten.

Juni 2003 – Goudvissen en een smiley

Vandalen gaan het rasterwerk te lijf en spuiten er in gele en zwarte verf een smiley op. De verf kan moeilijk verwijderd worden en de stad onderhandelt nu over een onderhoudscontract voor het kunstwerk. Ondertussen zijn ook goudvissen opgemerkt in de waterpartij.

Oktober 2003 – Chauffeur veroordeeld

Een Bruggeling die tot driemaal toe met zijn auto door het paviljoen reed, moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor opzettelijke vernielingen. De chauffeur verklaart aan de rechter dat hij het kunstwerk in al zijn facetten had willen ervaren.

Augustus 2006 – Heftruck zakt door de vloer

Een heftruck zakt door de beweegbare vloer van het paviljoen. De bestuurder van de heftruck opteerde voor de kortste weg tussen twee punten, en dat is namelijk dwars door het kunstwerk. De schade is aanzienlijk en het bouwwerk is een tijd lang niet toegankelijk voor het publiek. De verzekeraar komt enkel tussen om de kapotte vloer te verwijderen. Het college ziet daarop af om het kunstwerk te laten herstellen.

Januari 2007 – Moenaert wil van paviljoen af

De duurzaamheid van het kunstwerk blijft een probleem. Zeker na de schade van de heftruck. Burgmeester Moenaert opteert daarom om het paviljoen via een internationale architectenwedstrijd te vervangen door een ander kunstwerk. Daarop ontstaat heel wat heisa. Rockzanger Peter Slabbynck pleit voor het behoud ervan en wil daarom met zijn eenmansguerrilla ‘Brugs Actie Front’ het paviljoen dan maar zelf eigenhandig afbreken. Het komt hem op een bezoekje van de politie te staan. Ook de vzw Archipel, die instond voor het concept en de realisatie van het paviljoen, is niet opgezet met het sloopplan van de burgemeester. Zij vragen Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen (VLD) om het bouwwerk te beschermen.

Februari 2007 – Niet demonteerbaar

Nu het paviljoen weg moet komen kapers op de kust. Het Lappersfortfront en het Groene Gordelfront stellen voor het kunstwerk van Toyo Ito aan de ingang van het Lappersfortbos te plaatsen. Ook de heemkundige kring van Ruddervoorde toont interesse in een verhuis. Cultuurschepen Yves Roose (SP.A) wil de verschillende onderdelen van het paviljoen bewaren in een ruimte van de archeologische dienst. Maar bij navraag blijkt dat het bouwwerk niet gedemonteerd kan worden, waardoor een verhuizing haast onmogelijk wordt. ‘Maar dat we slopen, staat buiten kijf’, zegt schepen Roose. De sloop die 30.000 euro zou kosten ten nadele van de Brugse belastingbetaler, zou nog een kwestie van weken zijn…

April 2007 – Stad dagvaart Van Mechelen

Intussen heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD), bevoegd voor monumenten, een beschermingsprocedure voor Ito’s paviljoen opgestart. Daarmee dwarsboomt hij de Brugse sloopplannen. Stad Brugge reageert door een kortgeding in te spannen tegen de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en tegen minister Dirk Van Mechelen in het bijzonder. De rechter beslist niet in te gaan op de eis van de stad, en nu de procedure gestart is om van het paviljoen te beschermen, worden de afbraakplannen opgeborgen.

Juni 2007 – Ratten huizen in kunstwerk

Tussen het politiek getouwtrek door blijkt het paviljoen te kampen met bruine ratten. De beestjes vinden vooral de buisjes in de grond rondom de vijver aantrekkelijk. Die buisjes dienen om het overtollige water in de waterpartij af te leiden en zijn verbonden met de riolen. Ook een eend heeft in de waterpartij een vaste en leuke zwemvijver gevonden.

Februari 2008 – Stukjes paviljoen als souvenir

Minister Dirk Van Mechelen moet binnenkort een beslissing nemen omtrent de definitieve bescherming van het paviljoen van Toyo Ito. Pol Van Den Driessche schrijft als CD&V-senator daarop in een brief aan de minister dat Brugge een dergelijke kankerplek op zijn mooiste plein niet nodig heeft. ‘Misschien kan het in stukjes verkocht worden als souvenir, zoals met de Berlijnse Muur is gebeurd’, opteert de senator. Het haalt echter niets uit want enkele weken later wordt het kunstwerk definitief beschermd. Een restauratie dringt zich op.

Mei 2008 – En toen liep er water in de kelder

Nieuwe problemen voor het verguisde paviljoen. Het architecturaal zorgenkind lekt. In afwachting van de goedkeuring en subsidiëring van het restauratiedossier wou het stadsbestuur het kunstwerk een reinigingsbeurt geven. Er werd onder meer vers water in gedaan, maar nadien bleek dat in de kelders van het Burghotel te sijpelen. Zolang de restauratiepremie niet is uitgereikt zit er niets anders op dan de barsten in de chape aan de zijkant van de vijver op eigen kosten te herstellen. Het kunstwerk droog te laten liggen is geen optie want het zou al snel een vuile boel worden.

Juli 2008 – Vijver verdwijnt

De procedure voor restauratie zal nog een jaar duren. Omdat het kunstwerk anders te lang een verwaarloosde aanblik zou geven wordt de vloer en waterpartij vervangen door een laag steenslag en dolomiet. Zo kunnen de mensen opnieuw door het paviljoen wandelen.

September 2008 – Heftruck zakt door paviljoen bis

Er is opnieuw schade toegebracht aan het paviljoen. Een voertuig, wellicht een heftruck is tot 50cm diep door de roosters gezakt. De stad heeft klacht ingediend tegen onbekenden.

Juni 2009 – Toyo Ito mag eigen kunstwerk niet aanpassen

Het paviljoen is nog steeds niet gerestaureerd. Toyo Ito had graag zijn eigen kunstwerk aangepast, maar omdat het paviljoen nu beschermd is, wordt hij teruggefloten door de dienst Onroerend Erfgoed.

Mei 2010 – Paviljoen kan eindelijk gerestaureerd worden

Het restauratiedossier is af. De vijver zal gevuld worden met glazen keien en het water zal gezuiverd worden zoals in een zwembad. De vijver wordt waterdicht, zodat de kelders van hotel Crowne Plaza niet meer onder zullen lopen. Architect Toyo Ito komt ondertussen zelf nog eens een bezoekje brengen aan zijn in verval geraakt kunstwerk. Hij is alvast tevreden met de plannen. De kosten worden geraamd op 400.000 euro.

Augustus 2011 – Paviljoen gaat de lucht in

De lijdensweg lijkt bijna ten einde. Het Vlaams Parlement kent eindelijk subsidies toe. Naast Vlaanderen betalen ook het stadsbestuur en de provincie mee. Met een kostprijs van een half miljoen, zal de herstelling evenveel kosten als de bouw van het paviljoen. De klus zal ook voor het nodige spektakel zorgen want tijdens de restauratie zal het hele paviljoen enkele weken worden omhoog getild om de vijver eronder te vernieuwen

September 2011- Protest tegen restauratie

Erfgoedgroep Brugge die Scone heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de geplande restauratie van het beschermde paviljoen. Ze vinden dat het monument niet past in het historische Brugge en vechten de plannen voor de restauratie aan. Intussen roept jong CD&V de Bruggelingen op om meer van het monument te leren houden.

Juni 2012 – Declassering?

De werkzaamheden zijn nog steeds niet gestart. De kans is zelfs groot dat Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) het veelbesproken paviljoen van Toyo Ito dan toch wil laten declasseren als beschermd monument. De restauratiekosten zijn ondertussen al opgelopen tot 1,1 miljoen euro en daarbij komen 65.000 euro jaarlijkse onderhoudskosten. Stad Brugge moet echter een aanvraag tot declassering indienen, en daar wringt het schoentje. ‘Het lijkt me allesbehalve evident om een declassering snel voor elkaar te krijgen’, zegt schepen voor Monumentenzorg Mercedes Van Volcem (Open VLD) die zich niet voor of tegen de declassering uitspreekt.

December 2012 – Negatief advies

De aanvraag tot declassering is ingediend, maar de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen geeft een negatief advies aan minister Bourgeois. Volgens de commissie zou de erfgoedwaarde nog te groot zijn om over te gaan tot declassering. Een tegenvaller voor het nieuwe stadsbestuur die als verkiezingsbelofte het paviljoen wou laten weghalen.

Augustus 2013 – Weg bescherming

De declassering van het bouwwerk is eindelijk een feit. Dat betekent dat niets nog een verhuis van het paviljoen in de weg staat. ‘Ik hoop dat het nog voor Kerstmis kan’, blikt burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) hoopvol vooruit. Waar het kunstwerk naartoe moet weet niemand. Het Lappersfortbos en Lissewege worden naar voren geschoven, maar vangen bot.

November 2013 – Tegen de vlakte

Na meer dan tien jaar politiek getouwtrek en 4.276 dagen na de opening is het ‘tijdelijke’ paviljoen eindelijk van de Burg verdwenen. Het kunstwerk wordt in stukken gesneden en opgeborgen zodat het later ergens heropgebouwd kan worden. Ondanks de vele kritiek en het feit dat weinigen het zullen missen, verdwijnt toch een beetje culturele geschiedenis uit de stad.